CuteCat.cz

Nahrát
Podmínky

Názory autorů se nemusejí shodovat s názory provozovatele. Zveřejněné články, příspěvky a komentáře necenzurujeme a neneseme za ně odpovědnost. Jestliže považujete některý z příspěvků za porušení autorských práv či jinak poškozující Vaše osobní práva oznamte nám to. e-mail: info@cutecat.cz nebo do níže umístěného formuláře. Články přidávají jednotliví uživatelé na svou zodpovědnost. Provozovatel za tento obsah neručí, v případě nahlášení porušení autorských práv, bude článek smazán bez náhrady.

 

Obsah souborů ukládaných Uživatelem na server Poskytovatele nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno ukládat soubory, které zejména:

 

a) porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová

b) podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení

c) podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka

d) podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem nebo schvalují trestný čin

e) zobrazující týrání zvířete

f) umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu

g) obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí

h) obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu

i) propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele

j) porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby

Nejčastější tagy